You are here: Početna O NAMA

Asocijacija Inovatora BiH

O nama

E-mail Ispis PDF

1. Osnovni ciljevi Udruženja:

a) Okuplja i podstiče članove da se, pojedinačno i timski, bave istraživačko-razvojnim radom, radi razvoja tehnike, tehnologije, materijala i ostalih materijalnih dobara, kako bi na taj način doprinijeli poboljšanju životnih uslova u sredini u kojoj žive, i šire

b) Podstiče, pomaže i osposobljava inovatore, da mogu samostalno ustanoviti stanje tehnike, time i svoja potencijalna patentna prava, te procijeniti mogućnost tržišnog prihvatanja svoje ideje

c) Pomaže inovatorima da izrade patentnu dokumentaciju, tehničke crteže i prototipe, s ciljem zaštite patentnih prava i realizacije inovacija

d) Širi inovativnu kulturu medju gradjanima, prije svega medju djecom i omladinom, s ciljem da se inovatorstvo, kao intelektualna djelatnost, shvati kao jedini resurs koji se, suprotno svim drugim resursima u prirodi, korištenjem ne troši nego obnavlja i proširuje

e) Pokreće inicijative da se zakonskom i drugom regulativom utvrde što je moguće povoljniji uslovi za zaštitu i realizaciju inovacija

f) Zastupa interese članova i pruža stručnu pomoć u cilju zaštite patentnih i drugih prava intelektualnog vlasništva članova Udruženja

g) Podstiče i koordinira aktivnosti radi uspostavljanja i unapređenja međusobne saradnje članova Udruženja

h) Podstiče ostvarivanje saradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

i) Angažuje članove Udruženja na rješavanju problema tehničko-tehnološke prirode u sredinama u kojima žive i rade, i štiti njihove interese u postupcima ostvarivanja pravične nadoknade

j) Saradjuje sa državnim institucijama, sa istraživačko-razvojnim i obrazovnim ustanovama, s organima i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu, u duhu ostvarenja naprijed navedenih osnovnih ciljeva

k) Ostvaruje i druge zajedničke interese članova Udruženja, u skladu sa Zajedničkim sporazumom o osnivanju Udruženja i Statutom.

Ažurirano ( Četvrtak, 23 Jun/Lipanj 2011 13:11 )