You are here: Početna LINKOVI UDRUŽENJA INOVATORA I PRONALAZAČA

Asocijacija Inovatora BiH

Udruženja inovatora i pronalazača
Prikazati # 
1   Link   Međunarodna Federacija Inovatorskih Asocijacija - IFIA
2   Link   Udruženje Inovatora Bihać
3   Link   Hrvatska
Hrvatska (UIH)
4   Link   Makedonija
Macedonia (UATIM)
5   Link   Slovenija
Slovenija (ASI)
6   Link   Argentina
Argentinska Asocijacija Inovatora
email: inventores@inventores-aai.org.ar
7   Link   Australia
Australia (S.I.T Society Inc.)
8   Link   Austria
Austria (OPEV)
9   Link   Bolivia
Bolivia (AIB)
10   Link   Brazil
Brazil (ANI)
11   Link   Bugarska
Bugarska (UIB)
12   Link   Češka Republika
Češka Republika (CSVZ)
13   Link   Danska
Danska (DaFFO)
14   Link   Estonia
Estonia (EIA)
15   Link   Finska
Finska (KeKe)
16   Link   Francuska
Francuska (FNAFI)
17   Link   Hong Kong
Hong Kong (HKIA)
18   Link   India
India (IIA)
19   Link   Iran
Islamska Republika Iran (FIRI)

email: rastegar@inventor.ir
20   Link   Island
Island (LHM)
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2